اخبار جدید فرهنگی

انعکاس جشنواره فجر در فضای مجازی نشان از بی‌رونق‌ترین جشنواره می‌باشد