اخبار جدید گوناگون

دبی بزودی یک سازه عظیم به شکل ماه با هزینه ۵ میلیارد دلار می‌سازد