اخبار جدید پزشکی

کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در دانشکده‌های بی‌کیفیت