اخبار جدید بین الملل

توافق حماس و اسرائیل برای تبادل اسرا قبل از ماه رمضان