اخبار جدید سیاسی , ویژه

رهبر انقلاب: کاندیدای انتخابات از بیان مطالب غیرواقع اجتناب کنند