اخبار جدید فناوری

دویچه تلکام قصد دارد گوشی کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی بسازد