اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی اعلام شد