اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اولین دریافت‌کننده نورالینک با افکارش موس کامپیوتر را حرکت داد!