اخبار جدید بین الملل

واکنش حماس به وتوی قطعنامه آتش بس غزه از سوی آمریکا