اخبار جدید گوناگون

دستفروشی هم به عنوان اشتغال‌زایی حساب می‌شود؟