اخبار جدید فناوری

زارع‌پور: ۱۴ میلیون نفر از سیستم رادار گیم استفاده می‌کنند