اخبار جدید بین الملل

۵ نوجوان ژاپنی که یک دانش آموز چینی را غرق کردند بازداشت شدند!