اخبار جدید فناوری

گزارشاتی از رفتارهای عجیب هوش مصنوعی ChatGPT منتشر شده است