اخبار جدید فرهنگی

پردیس افکاری بازیگر باتجربه سینما و تلویزیون درگذشت