اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش ارز مسافرتی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو