اخبار جدید گوناگون

معاون رئیس جمهور: حجم ورودی آب به دریاچه ارومیه ۵ برابر شده است