اخبار جدید سیاسی

خطیب نماز جمعه تهران: انتخابات آوردگاه بزرگ برای ملت ایران است