اخبار جدید فناوری

فعال شدن تماس صوتی و تصویری X برای تمام کاربران