اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

احتمال افزایش حقوق کارگران تا ۲۳ میلیون تومان وجود دارد؟