اخبار جدید بین الملل

ادعای رسانه های عبری مبنی بر دیدار وزیر اقتصاد اسرائیل با وزیر تجارت عربستان