اخبار جدید فناوری

یک زن قصد دارد برای اولین بار با یک هولوگرام ازدواج کند!