اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

فقط یک سوم وام ودیعه مسکن به متفاضیان پرداخت شده است