اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

ادعای روزنامه جوان مبنی بر بهتر شدن اوضاع اقتصادی در مجلس آینده!