اخبار جدید سیاسی

نشست انتخاباتی رائفی پور در ورزشگاه چند هزار نفری سرد و کم جمعیت برگزار شد!