اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی به سرمایه گذاری طالبان در چابهار