اخبار جدید اقتصادی

قیمت سکه وارد کانال ۳۴ میلیون تومان شد!