اخبار جدید بین الملل

بیانیه ستاد فرماندهی آمریکا درباره عملیات علیه نیروهای یمنی