اخبار جدید فناوری

تماس صوتی و تصویری برای شبکه اجتماعی ایکس برای همه کاربران فعال شد