اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

میزان مشارکت تهران در انتخابات چند درصد بود؟