اخبار جدید بین الملل

ویدیو | بایدن اوکراین را با غزه اشتباه گرفت!