اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

نتایج شمارش آرای استان تهران در انتخابات مجلس مشخص شد