اخبار جدید فناوری

ایلان ماسک: سال ۲۰۲۵ هوش مصنوعی با کمبود برق مواجه خواهد شد