اخبار جدید بین الملل

توافق اسرائیل با شرایط جدید آتش‌بس