اخبار جدید اجتماعی و حوادث

میزان خسارت سیل به سیستان و بلوچستان چقدر است؟