اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

سبد معیشت در کلانشرها بیش از ۲۸ میلیون تومان است!