اخبار جدید سیاسی , ویژه

سخنگوی وزارت خارجه: موضع ما در مورد میدان گازی آرش ثابت است