اخبار جدید بین الملل

عملیات “پرندگان خوب” امارات و مصر برای کمک‌رسانی به مردم غزه