اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

اولین تصاویر از تتلو در نخستین جلسه دادگاه