اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزیر نیرو جهت بازدید از وضعیت سیل به سیستان و بلوچستان سفر کرد