اخبار جدید بین الملل

ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شد