اخبار جدید خودرو

عدم استقبال مردم از پیش فروش اولین خودرو مونتاژی برقی