اخبار جدید سیاسی , ویژه

با شکایت بیماران پروانه‌ای دادگاه دستور توقیف محموله نفتی‌ آمریکایی را صادر کرد