اخبار جدید فناوری

مک بوک ایر ۲۰۲۴ با پردازنده M3 معرفی شد