اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هواپیمای آتش گرفته بر فراز آسمان کیش به سلامت فرود آمد