اخبار جدید فناوری

هوش مصنوعی مایکروسافت یک کاربر را به خودکشی تشویق کرد