اخبار جدید اقتصادی

ارزش تتر به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید