اخبار جدید ورزشی

مجید جلالی به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال منصوب شد