اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

حکم حبس ابد حمید نوری توسط دادگاه عالی سوئد تایید شد