اخبار جدید سیاسی

عبدالله گنجی: در موضوع کنسرت قربانی وزیر ارشاد ثابت کرد مملکت یک وزارت ارشاد دارد