اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

حذف گزینه «عجله دارم» از اپلیکیشن اسنپ